ที่อยู่สำนักงานแรงงาน และหน่วยสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

    

เลขที่ 186 ศูนย์บริการทีโอที ตึกหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 - 353440 , 044 - 353441

โทรสาร 044 - 353440

 

2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 

     364 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

     โทรศัพท์ / โทรสาร 044 - 355266 - 8

 

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

    2/1 ถ.เดชอุดม ซอย 6 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

    โทรศัพท์  044 - 958512 , 205353 - 55 

    โทรสาร  044 - 245755 ต่อ 13

 

4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย จ.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

     โทรศัพท์ 044 - 242961 

     โทรสาร 044 - 245919 ต่อ 17

 

5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 

     กม.208 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

     โทรศัพท์ 044 - 416947,416949

      โทรสาร 044 - 412032,411823

 

6. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 3

     2223/9-10 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

     โทรศัพท์ / โทรสาร  044 353062,353063

 

7. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

     ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์โคราช

     ชั้นใต้ดิน (ล็อบบี้ 4) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

     โทรศัพท์ 044 - 288033