สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา

      เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกตรวจแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ปลัดป้องกันอำเภอห้วยแถลง และตำรวจภูธรห้วยแถลง  จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้วยแถลงฟาร์ม หมู่ 7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ มีแรงงานไทย 6 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 2 คน ตรวจสอบแล้วมีเอกสารหนังสือเดินทางและวีซ่าทำงาน โดยผ่านการนำเข้าตามระบบ MOU ตามกฎหมาย และต่อมา จุดที่ 2 บริษัท พีเอเจริญทรัพย์ฟาร์ม จำกัด หมู่ 11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง ประกอบกิจการฟาร์มหมูขุน มีแรงงานไทย 4 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 4 คน และมีผู้ติดตามเป็นเด็กชาย 1 คน ตรวจสอบแล้วมีเอกสารหนังสือเดินทางและอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติตามขั้นตอน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจแนะนำข้อกฎหมายของกระทรวงแรงงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการห้ามใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย  ซึ่งทั้งสองแห่งไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน