สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคระกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้งกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ เป็นประธานการประชุม