ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 186 ศูนย์บริการทีโอที ตึกหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 - 353440 

โทรสาร 044 - 353441