สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ความรู้ การสร้างเครือข่าย การสร้างพลังในการทำงานในหมู่คณะ โดยอาจารย์ณัฐปคัลล์ กล้าหาญ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา มีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 289 คน เข้าร่วม และมีพิธีมอบโล่ห์เกียรติบัตร ให้แก่ นางปรินทิพพ์ รุจน์เจริญ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560