สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 9/2560  เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน