สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 9/2560

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา (ศอ.ปส.จ.นม.) ครั้งที่ 9/2560  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรายงานผลตามยุทธศาสตร์ฯ 5 ด้าน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน