สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day

     เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน