สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

         เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา   พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าลานพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน