สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน