สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของคนงานไทย

                       เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบตั๋วแลกเงิน จำนวน 12,810.66 บาท ให้แก่นางอุไร ศรียุทธณรงค์ ผู้รับแทน (นายสราวุฒิ ศรียุทธณรงค์) เป็นเงินคืนภาษีคนงานที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน โดยทำการมอบตั๋วแลกเงินฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา