สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

            แรงงานจังหวัดนครราชสีมา(นายสุชาติ   วิชชาวุธ) นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐