สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ภารกิจและให้ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา