สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

         เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา  มอบหมายให้นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ระดับจังหวัด ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา