สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา

            เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอม    สุรางค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน