สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2561

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดย ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่ 3/2561 เวลา 09.30 น. เพื่อหารือ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561