ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 567 / 6 - 7 ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 - 258330 , 044 - 273093

โทรสาร 044 - 258330 ต่อ 12