Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร

นางสาวปภิญญา ทองสมจิตร

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 186 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารด้านหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเมหาบุคคลธรรมดา

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 21 ก.พ. 2565

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

TOP