Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวลดาวัลย์ รัมพิณีนิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ติดตามเรื่องนายทิวา หาญยางนอก คนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  ขณะนี้ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล Soroka Medical Center  อาการอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่ได้สติ แรงงานจังหวัดนครราชสีมาจึงเร่งดำเนินการแจ้งให้ทางครอบครัวทราบและจัดทำหนังสือให้ความยินยอมให้แพทย์ดำเนินการรักษา และส่งให้ฝ่ายแรงงานฯ เพื่อจัดส่งให้โรงพยาบาล Soroka Medical Center ประเทศอิสราเอล ต่อไป

TOP