Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น.

   นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น ๑ จังหวัดนครราชสีมา

TOP