Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

pll_content_description

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง การประเมินผลการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรับสมัครประเมินผล.อสร.

ขนาด : 313.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2565

pll_file_nameรับสมัครประเมิลผล.อสร.1

ขนาด : 253.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 21 ก.พ. 2565
TOP