Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 มี.ค.65

pll_content_description

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 28 มี.ค.65
จำนวน 1,822 ราย
– ยืนยันผลป่วย 409 ราย
– เข้าข่ายป่วย 1,413 ราย
– เสียชีวิต 1 ราย
————————————-
ผู้ป่วยในจังหวัด1,814 ราย
ผู้ป่วยนอกจังหวัด 8 ราย
————————————–
จำแนกระดับปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง
-ระดับเขียว 1,745 ราย
-ระดับเหลือง 77 ราย
TOP