Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มี.ค.65

pll_content_description

 รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จ.นครราชสีมา วันที่ 29 มี.ค.65
จำนวน 1,964 ราย
– ยืนยันผลป่วย 491 ราย
– เข้าข่ายป่วย 1,473 ราย
————————————-
จำแนกระดับปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรง
-ระดับเขียว 1,854 ราย
-ระดับเหลือง 110 ราย
TOP