Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน)

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameรูปเล่มรายงาน-2

ขนาด : 7330.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 ส.ค. 2564

pll_file_nameสำนักงานแรงงานทุกจังหวัด-1

ขนาด : 86.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 ส.ค. 2564
TOP