Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560

pll_content_description

       เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.

       เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560 โดยนายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รายงานสรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP