Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสุรศักย์ ทวีปรักษา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรม จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง  จ.นครราชสีมาโดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ และคณะผู้บริหารร่วมงาน

 

TOP