Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560

pll_content_description

     เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.

     เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560 "แรงงานสตรีโคราชยุคใหม่ ร่วมใจก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0" ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน/ผู้แทน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ (บ้านนารีสวัสดิ์) คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น.นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน N.S.C. Open House2 เสริมพลัง เพิ่มประสบการณ์ ด้วยแนวทางนารีวิถี ในบริเวณสถานที่จัดงานฯ บ้านนารีสวัสดิ์ในโอกาสนี้ด้วย

     ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน N.S.C. Open House2 เสริมพลัง เพิ่มประสบการณ์ ด้วยแนวทางนารีวิถี ในบริเวณสถานที่จัดงานฯ บ้านนารีสวัสดิ์ในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP