Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560

pll_content_description

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ (เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2560) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 โดยมีนางณัฏฐนีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะ รับมอบสิ่งที่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

TOP