Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2559

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยแรงงานจังหวัดนครราชสีมา (นายสุชาติ วิชชาวุธ) ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

TOP