Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560  ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยมีแรงงานจังหวัดนครราชสีมา (นายสุชาติ วิชชาวุธ) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ด้วย

TOP