Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา และพิธีพราหมณ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

TOP