Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น.

     วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ ซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้นายสุชาติ วิชชาวุธ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว เคซีทีวี ในประเด็นสถานการณ์แรงงาน การว่างงาน แรงงานต่างด้าว การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

TOP