Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ

pll_content_description

             นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย และใจ และเป็นการเพิ่มพลังในการทำงาน ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

TOP