Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกำลังพล กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมกำลังพล กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม นางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP