Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว แก่สถานประกอบการ

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายนางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับ ศอ.ปส.จ.นม./ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 / สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และชุดสืบสวนตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา ออกสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 สาขานครราชสีมา และสาขาบายพาส จำนวน 215 คน พร้อมทั้งร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการและพนักงาน ทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

TOP