Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมตรวจบูรณาการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 12 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

                     วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวินัย มะยมทองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายเสกสรรค์ สายอ่อน นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจบูรณาการติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแคมป์ก่อสร้างอาคารของการไฟฟ้าส่วนภิภาค ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในการตรวจครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สภ.เสิงสาง ผู้แทนนายอำเภอเสิงสาง และฝ่ายปกครองอำเภอเสิงสาง เข้าตรวจติดตามการจ้างงานแรงงานต่างด้าวและการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ลูกจ้างต่างด้าว จำนวน 16 คน  เป็นสัญชาติเมียนมา ทั้งหมด แยกเป็น ชาย 12 คน หญิง 4 คน โดยมีการจัดสถานที่พักอาศัย (แคมป์ที่พัก) เพื่อให้ลูกจ้างพักอาศัยด้วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงแจ้งให้นายจ้างดำเนินการตามแอพฯ Thai stop COVID และให้ลูกจ้างในสถานประกอบการดำเนินการตามแอพฯ Thai save Thai

TOP