Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

pll_content_description

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP