Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

เลขที่ 186 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารด้านหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์

044353440

อีเมล

nakhonrat@mol.mail.go.th

ที่อยู่สำนักงานแรงงาน และหน่วยสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

E-mail : nakhonrat@mol.mail.go.th

 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 186 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตึกหลัง ชั้น 2 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 353440 , 044 – 353441

โทรสาร 044 – 353440

 

2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

364 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 355266 – 7

โทรสาร 044 – 355268 

E-mail  nma@doe.go.th

 

3. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

2/1 ถ.เดชอุดม ซอย 6 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 958512 , 205353 – 5 , 958114-6

โทรสาร 044 – 245755 ต่อ 13

E-mail  Korat@SSO.go.th

 

4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศาลากลางจังหวัด ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 242961

โทรสาร 044 – 245919 ต่อ 17

E-mail  nakhonratchasima@labour.mail.go.th

 

5. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

กม.99 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

โทรศัพท์ 044 – 16946-7, 

โทรสาร 044 – 16946-7

E-mail  d_nakhonra@dsd.go.th

 

6. ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 3

2223/9-10 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044-2666029

โทรสาร 044-266368

 

7. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์โคราช

ชั้นใต้ดิน (ล็อบบี้ 4) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 – 288033

 

 

TOP