Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ดำเนินโครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์ค่าจ้าง รายได้และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเฉลี่ยองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม

pll_content_description

 

 

TOP