Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

           

 

          วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายปราบพล โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา นางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา และนายไพโรจน์  ราชสุข ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 3 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจฯ และประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขัง

          โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจฯ กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ประจำปี 2565 โครงการกำลังใจฯ เป็นการช่วยเหลือคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมไทย ที่ไม่มีคนแลเห็น ได้มีโอกาสในชีวิต ทรงเป็นแสงส่องทางให้แก่คนที่หลงผิดได้กลับมาสู่สังคม สร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและปลุกจิตสำนึกในการให้โอกาสและเอื้ออาทรต่อกัน

TOP