Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

วันที่ 22 เมษายน 2565 นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาด้านสังคม ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการนี้นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมเสวนานำเสนอ ผลการปฎิบัติราชการมิติด้านการปกครองและความมั่นคงด้วย

TOP