Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมร่วมใจกันทำความดี พัฒนาวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมใจกันทำความดี ณ วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา

    

TOP