Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๕.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย  นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมทีมจังหวัดนครราชสีมา ในการนำชมรม  TO BE NUMBER ONE ประเภทในสถานประกอบการต้นแบบ ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 16 ชมรม ผ่านเข้ารอบ 13 ชมรม ได้เข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป

TOP