Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

pll_content_description

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้  นางกัญญาวีร์ ลาล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีแห่พระลอดซุ้มประตูเมือง  “สงกรานต์โคราช แห่พระคันธารราฐลอดซุ้มประตูเมือง” ประจำปี 2565 ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP