Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2564

pll_content_description

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

TOP