Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                               พร้อมด้วยนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและแสดงพลังร่วมบูรณาการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมสารสิน ตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP