Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 12 ประจำเดือนเมษายน 2564

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 14.30 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดนครราสีมา “ปรับ – ปลูก – ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา” ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน

TOP