Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

pll_content_description

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้นางสาวชุติมา ดุริยจรรยา ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564  ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

TOP