Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณในการช่วยเหลือแรงงานและ สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

TOP