Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

TOP